Geri git   Programlama ve Elektronik > Elektronik Programlama > PIC Assembly

PIC Assembly PIC Assembly Hakkında

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 22. December 2011, 06:11 PM   #1 (permalink)
Amatör
 
Üyelik tarihi: Oct 2011
Mesajlar: 1
Standart asm kodunu pbp ye çevirme ACİL!

S.a. arkadaşlar elimde pic16f877 ye ait .asm kodları var ama ben bunları pbp ye cevirip düzenlemek istiyorum yardımcı olur musunuz?

Kodlar
Kod:
	LIST P=16F877
	INCLUDE "P16F877.INC"
	__CONFIG _CP_OFF &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_HS_OSC &_BODEN_OFF &_LVP_OFF &_CPD_OFF &_WRT_ENABLE_OFF 
LSB	EQU	H'0020'
MSB	EQU	H'0021'
BASS	EQU	H'0022'
TIZ	EQU	H'0023'
DENGE	EQU	H'0024'
SES	EQU	H'0025'
SAYAC1	EQU	H'0026'
SAYAC2	EQU	H'0027'
SAYI1	EQU	H'0028'	
SAYI2	EQU	H'0029'	
SEVIYE	EQU	H'002A'
SAYAC3	EQU	H'002B'
SAYAC4	EQU	H'002C'
LOGODNG	EQU	H'002D'
	ORG 	H'0000'
	GOTO 	BASLA
BASLA
	BCF	STATUS6
	BSF	STATUS5
	CLRF	TRISB
	CLRF	TRISC
	CLRF	TRISD
	CLRF	TRISE
	MOVLW	H'FF'
	MOVWF	TRISA
	MOVLW	H'06'
	MOVWF	ADCON1
	BCF	STATUS5
	CLRF	PORTB
	CLRF	PORTC
	CLRF	PORTD
	CLRF	PORTE
	CLRF	SES
	CLRF	BASS
	CLRF	TIZ
	CLRF	DENGE
	CLRF	MSB
	CLRF	LSB
	CLRF	SAYAC1
	CLRF	SAYAC2
	CLRF	SEVIYE
	CALL	TEMIZLE
	MOVLW	B'10001000'
	MOVWF	PORTC
	MOVLW	B'10000101'
	MOVWF	PORTD
	MOVLW	.8
	MOVWF	DENGE
	MOVLW	.5
	MOVWF	SES
	MOVLW	.8
	MOVWF	BASS
	MOVWF	TIZ
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_Tbigali017
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	SATIR2
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	LCD_MAIL
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	MOVLW	.55
	MOVWF	LOGODNG
LOGO_DON
	CALL	BEKLE
	DECFSZ	LOGODNG
	GOTO	LOGO_DON
	GOTO	SESAYAR
;****************************
SESAYAR
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_SES
	MOVF	SESW
	CALL	GOSTER
	CALL	SESYAZ
	MOVF	SESW
	MOVWF	LSB
SESTEST
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTA2
	GOTO	BASSAYAR
	CALL	TESTA
	MOVF	LSBW
	SUBWF	SESW
	BTFSC	STATUSZ
	GOTO	SESTEST
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_SES
	MOVF	LSBW
	MOVWF	SES
	CALL	GOSTER
	CALL	SESYAZ
	GOTO	SESTEST
SESYAZ
	BCF	PORTD0
	BCF	PORTD1
	BCF	PORTD2
	BCF	PORTD3
	BTFSC	SES0
	CALL	SET0D
	BTFSC	SES1
	CALL	SET1D
	BTFSC	SES2
	CALL	SET2D
	BTFSC	SES3
	CALL	SET3D
	RETURN
;****************************
SET0D
	BSF	PORTD0
	RETURN
SET1D
	BSF	PORTD1
	RETURN
SET2D
	BSF	PORTD2
	RETURN
SET3D
	BSF	PORTD3
	RETURN
SET4D
	BSF	PORTD4
	RETURN
SET5D
	BSF	PORTD5
	RETURN
SET6D
	BSF	PORTD6
	RETURN
SET7D
	BSF	PORTD7
	RETURN
;****************************
BASSAYAR
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_BASS
	MOVF	BASSW
	CALL	GOSTER
	CALL	BASSYAZ
	MOVF	BASSW
	MOVWF	LSB
BASSTEST
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTA2
	GOTO	TIZAYAR
	CALL	TESTA
	MOVF	LSBW
	SUBWF	BASSW
	BTFSC	STATUSZ
	GOTO	BASSTEST
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_BASS
	MOVF	LSBW
	MOVWF	BASS
	CALL	GOSTER
	CALL	BASSYAZ
	GOTO	BASSTEST
BASSYAZ
	BCF	PORTD4
	BCF	PORTD5
	BCF	PORTD6
	BCF	PORTD7
	BTFSC	BASS0
	CALL	SET4D
	BTFSC	BASS1
	CALL	SET5D
	BTFSC	BASS2
	CALL	SET6D
	BTFSC	BASS3
	CALL	SET7D
	RETURN
;***************************
TIZAYAR
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_TIZ
	MOVF	TIZW
	CALL	GOSTER
	CALL	TIZYAZ
	MOVF	TIZW
	MOVWF	LSB
TIZTEST
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTA2
	GOTO	DENGEAYAR
	CALL	TESTA
	MOVF	LSBW
	SUBWF	TIZW
	BTFSC	STATUSZ
	GOTO	TIZTEST
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_TIZ
	MOVF	LSBW
	MOVWF	TIZ
	CALL	GOSTER
	CALL	TIZYAZ
	GOTO	TIZTEST
TIZYAZ
	BCF	PORTC0
	BCF	PORTC1
	BCF	PORTC2
	BCF	PORTC3
	BTFSC	TIZ0
	CALL	SET0C
	BTFSC	TIZ1
	CALL	SET1C
	BTFSC	TIZ2
	CALL	SET2C
	BTFSC	TIZ3
	CALL	SET3C
	RETURN
;**************************
DENGEAYAR
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_DENGE
	MOVF	DENGEW
	CALL	GOSTER
	CALL	DENGEYAZ
	MOVF	DENGEW
	MOVWF	LSB
DENGETEST
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	CALL	BEKLE
	BTFSS	PORTA2
	GOTO	SESAYAR
	CALL	TESTA
	MOVF	LSBW
	SUBWF	DENGEW
	BTFSC	STATUSZ
	GOTO	DENGETEST
	CALL	TEMIZLE
	CALL	LCD_DENGE
	MOVF	LSBW
	MOVWF	DENGE
	CALL	GOSTER
	CALL	DENGEYAZ
	GOTO	DENGETEST
DENGEYAZ
	BCF	PORTC4
	BCF	PORTC5
	BCF	PORTC6
	BCF	PORTC7
	BTFSC	DENGE0
	CALL	SET4C
	BTFSC	DENGE1
	CALL	SET5C
	BTFSC	DENGE2
	CALL	SET6C
	BTFSC	DENGE3
	CALL	SET7C
	RETURN
;***************************
SET0C
	BSF	PORTC0
	RETURN
SET1C
	BSF	PORTC1
	RETURN
SET2C
	BSF	PORTC2
	RETURN
SET3C
	BSF	PORTC3
	RETURN
SET4C
	BSF	PORTC4
	RETURN
SET5C
	BSF	PORTC5
	RETURN
SET6C
	BSF	PORTC6
	RETURN
SET7C
	BSF	PORTC7
	RETURN
;****************************
TESTA
	BTFSS	PORTA0
	CALL	ART
	BTFSS	PORTA1
	CALL	AZAL
	RETURN
ART
	NOP
	MOVLW	.15
	SUBWF	LSBW
	BTFSC	STATUSZ
	RETURN
	INCF	LSBF
	RETURN
AZAL
	NOP
	MOVLW	.0
	SUBWF	LSBW
	BTFSC	STATUSZ
	RETURN
	DECF	LSBF
	RETURN
GOSTER
	MOVWF	MSB
	MOVWF	SEVIYE
	CALL	HESAP
	MOVLW	H'30'
	ADDWF	SAYI2W
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	H'30'
	ADDWF	SAYI1W
	CALL	VERIYAZ
SVEKRAN
	MOVLW	.0
	SUBWF	SEVIYEW
	BTFSC	STATUSZ
	RETURN
	CALL	SATIR2
S_EKRAN
	CALL	IMLEC
	DECFSZ	SEVIYEF
	GOTO	S_EKRAN
	RETURN
;****************************
HESAP
	MOVLW	.0
	MOVWF	SAYI1
	MOVWF	SAYI2
HES
	MOVLW	.10
	SUBWF	MSBW
	BTFSS	STATUSC
	GOTO	HES1
	MOVLW	.10
	SUBWF	MSBF
	INCF	SAYI2F
	GOTO	HES	
HES1
	MOVLW	.1
	SUBWF	MSBW
	BTFSS	STATUSC
	GOTO	HESSON
	MOVLW	.1
	SUBWF	MSBF
	INCF	SAYI1F
	GOTO	HES1
HESSON
	RETURN
;****************************
SATIR2
	MOVLW	H'C0'
	CALL	KOMUTYAZ
	RETURN
SATIR1
	MOVLW	H'80'
	CALL	KOMUTYAZ
	RETURN
IMLEC
	MOVLW	A'>'
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
VERIYAZ
	BSF	PORTE1
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTE0
	CALL	GECIKME
	BSF	PORTE0
	RETURN
TEMIZLE
	MOVLW	H'0C'
	CALL	KOMUTYAZ
	MOVLW	H'01'
	CALL	KOMUTYAZ
	MOVLW	H'38'
	CALL	KOMUTYAZ
	MOVLW	H'0C'
	CALL	KOMUTYAZ
	RETURN
KOMUTYAZ
	BCF	PORTE1
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTE0
	CALL	GECIKME
	BSF	PORTE0
	RETURN
GECIKME
	MOVLW	.10
	MOVWF	SAYAC1
DON1
	MOVLW	.100
	MOVWF	SAYAC2
DON2
	DECFSZ	SAYAC2F
	GOTO	DON2
	DECFSZ	SAYAC1F
	GOTO	DON1
	RETURN
LCD_BASS
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'B'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'A'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'S'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'S'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
LCD_TIZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'T'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'I'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'Z'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
LCD_DENGE
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'B'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'A'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'L'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'A'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'N'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'S'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
LCD_SES
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'S'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'E'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'S'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
LCD_Tbigali017
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'>'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'>'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'b'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'i'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'g'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'a'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'l'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'i'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'0'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'1'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'7'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'<'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'<'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	RETURN
LCD_MAIL
	MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
  MOVLW	A' '
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'w'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'h'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'i'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A't'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'e'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'c'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'y'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'b'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'e'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'r'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'1'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'7'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'@'
	CALL	VERIYAZ
	MOVLW	A'g'
	CALL	VERIYAZ 
  movlw  A'm'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'a'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'i'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'l'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'.'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'c'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'o'
  call  VERIYAZ
  movlw  A'm'   
	RETURN
BEKLE
	MOVLW	.100
	MOVWF	SAYAC3
DON11
	MOVLW	.255
	MOVWF	SAYAC4
DON22	
	DECFSZ SAYAC4F
	GOTO DON22
	DECFSZ	SAYAC3F
	GOTO DON11
	RETURN
;************************
	END
şimdiden teşekkür ederim

hayırlı akşamlar
bigali017 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
IMG2HEX (Resimleri 16-Bit HEX Formatına Çevirme Yazılımı) xDoZeRx Diğer Yazılımlar 0 4. July 2012 12:37 PM
Cep Telefonunu Ev Telefonuna Cevirme Yardim MOKIA İstek ve Sorun 2 14. August 2008 12:21 PM